Menu

CPO

CPO DE REEP

Dit is een ontwerp voor 20 woningen in Oirschot onder collectief particulier opdrachtgeverschap. Met de deelnemers van het cpo project hebben we gezamenlijk een kavelindeling ontworpen, waarin de woningen rondom een parkeerplein zijn gesitueerd. Hierdoor hoeven de rij bomen om de locatie geen plek te maken voor parkeerplekken en kan de groene zoom op de rand van de kavel in stand blijven.
We hebben ontwerpen gemaakt voor: 2 studio’s, 2 patiowoningen, 8 kleine starterswoningen, 6 wat ruimere starterswoningen en 2 doorstartwoningen.