Menu

NOIR TOIT

Noir Toit is een ontwerp voor 6 duurzame woningen, waarbij het dak is ontworpen als een passief zonnedak. Door de alzijdige oriëntatie van het dak kan het de beschikbare zonnekracht omzetten in warmte. Achter de zwarte beplating van het dak wordt lucht tot hoge temperaturen opgewarmd, deze lucht stroomt in de ruimte tussen de platen en het geïsoleerde dak. Enerzijds wordt deze verwarmde lucht gebruikt om het huis mee te ventileren, anderzijds wordt deze warme lucht in de nok verzamelt om met behulp van een lucht/water warmtewisselaar de warmte over te dragen aan het warmwater systeem van het huis, het warmte overschot wat ontstaat in de zomer wordt tijdelijk opgeslagen.

  • PROJECT:

    Concept for air heated roof house

  • YEAR:

    2013

  • TEAM:

    Kim Verhoeven, Vincent Valentijn

Ontwerp

Met het oog op de energie huishouding zijn de woningen extreem compact gehouden, zowel individueel als wel het totaal, terwijl de woningen wel ruimtelijk blijven. De bovenbouw met de slaapkamers en zolder zijn als enkele massa vorm gegeven. Ze vormen samen het silhouet van de langsboerderij wat zweeft op een lichtere plint. De bovenbouw is zo dicht mogelijk gehouden om het warmteverlies door raamopeningen tot een minimum te beperken, de schuine stand van de ramen zorgt er voor dat de kamers toch erg licht worden. Iedere woning heeft een footprint van 6 bij 9 meter,  het bruto vloeroppervlak per woning is 144m2 het nettovloeroppervlak is 126m2. De woningen hebben een bruto inhoud van 378m3.


Materialisering

De woningen zijn opgebouwd uit geprefabriceerde houtskeletbouw-elementen, deze zijn zeer isolerend bij relatief kleine wanddikten. Doordat fabricage eenvoudig en de bouwtijd zeer kort blijft, is het mogelijk om de hoogwaardige toekomstbestendige eensgezinswoningen relatief goedkoop te realiseren. De gevel op de begane grond bestaat uit puien met glas en verduurzaamde houten latten, bovendien ligt deze gevel iets terug van de bovenbouw zodat ze meer beschut is voor de invloeden van de elementen.
Bij de bovenbouw zijn de hsb elementen van de gevel en de kap bekleed met een zwarte geprofileerde stalen beplating. Dit benadrukt het silhouet maar zorgt ook voor maximale opwarming waar specifiek op ontworpen is. De gebruikte materialen zijn niet alleen zeer robuust en onderhoudsvriendelijk, ze zijn ook volledig circulair. Zo is 98% van het houtskeletbouw geschikt voor CO2 neutrale recycling en is de stalen gevel beplating later volledig demontabel en geschikt voor hergebruikt.


Energie

De belangrijkste strategie voor duurzame woningen zonder te veel technische systemen die onderhoud nodig hebben is; de warmtevraag beperken. De woningen hebben hiervoor een hoogwaardig geïsoleerde schil (Rc > 6,5) en een compact volume, dit leidt tot een zeer laag basis-energieverbruik. De aanvullende energievraag tot ‘energie neutraal’ wordt hierdoor relatief eenvoudig overbrugbaar.
Ten behoeve van natuurlijke ventilatie wordt het verticale geveldeel direct onder de kap met hetzelfde opwarm-principe opgebouwd. Hier wordt echter de warme lucht direct gebruikt om de verse lucht van buiten voor te verwarmen voor het de woning binnen komt. Om de natuurlijk spui capaciteit te vergroten wordt er extra trek gegenereerd met een zogenaamde zonne-schoorsteen.