Menu

ECOLOGISCH CPO BOSCHVELD

Ontwerp voor een Bio-ecologisch CPO in het centrum van 's-Hertogenbosch. Op de locatie met zicht op het centraal station worden 23 bio-ecologische woningen gerealiseerd met een gemeenschappelijke binnentuin en een collectief gebouw. In het ontwerp worden ook twee bestaande woningen geïntegreerd

Het project voor de vereniging Bewust Wonen en Werken Boschveld wordt ontworpen door coöperatie Archi3o, opgericht door studio PEKKA en buro ArchiService (Renz Pijnenborgh). Coöperatie Archi3O richt zich specifiek op het ontwerp en de integrale ontwikkeling van moderne ecologische CPO projecten.

  • STATUS:

    build in progress

  • YEAR:

    2014-2015

  • TEAM:

    A3O (PEKKA + ARCHISERVICE)

locatie

Boschveld is een stadswijk van 46 ha met 3170 inwoners, in de jaren vijftig gebouwd aan de westkant van het Station ‘s-Hertogenbosch. In 2009 werd er gestart met plannen maken voor een herstructurering van Boschveld. Een deel van deze plannen zijn inmiddels gerealiseerd.

Het kavel voor BWWB is gesitueerd aan de Paardskerkhofweg tussen het spoor en de nieuwe Brede Bossche School. De Paardskerkhofweg zal in de toekomst een verbindende as vormen tussen het centraal station en de Brabanthallen. Het terrein ligt deels op het terrein van de voormalige afvalstoffen dienst, de twee te behouden huizen waren dan ook ooit gemeentelijke dienstwoningen.

Op deze unieke locatie bij het stads-centrum worden 23 zeer duurzame, ecologische, biologische (gezonde) en relatief goedkope koopwoningen ontwikkeld.

doelstelling

De Vereniging BWWB streeft naar de ontwikkeling van een duurzame leefomgeving in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Woningen en bijbehorende voorzieningen worden zo gebouwd  dat: “Aan onze huidige behoefte wordt voldaan zonder dat de mogelijkheden voor anderen en toekomstige generaties worden beperkt.

technisch duurzaam: een klimaatneutrale of energie leverende wijk; gebruik van hernieuwbare en milieuvriendelijke bouwmaterialen; zo veel mogelijk gesloten grondstoffen-kringlopen.

ecologisch duurzaam: een goede integratie van natuur, landschap en gebouwde omgeving, een voor flora en fauna prettige groene wijk met goede leefomstandigheden voor inheemse planten, vogels, vleermuizen, vlinders, in- secten en kleine zoogdieren.

sociaal duurzaam: positieve uitstraling naar de buurt; voorzieningen gemeenschappelijke delen, zoals fietsenberging, werkplaats, gezamenlijke tuin en een bijeenkomst ruimte.

financieel duurzaam: een wijk met woningen voor mensen met diverse economische draagkracht, dus verschillende prijsklassen, variërend van ‘budget’ koopwoningen tot meer ‘vrije sector’ koopwoningen.


vereniging BWWB

BWWB op facebook

SaveSave