Menu

ARCHITECTURE OF ASHES

De gedachtevorming rond het thema dood, uitvaart, crematie en herinnering hangt nauw samen met allerlei essentiële levensvragen en opvattingen. Maar wat is de plaats voor dood en herinnering, waar emoties zoals verdriet, angst en boosheid maar ook berusting een plek kunnen krijgen? Dit project moet in de eerste plaats bijdragen aan de kennisontwikkeling rondom de architectuur van crematoria in Europa, de verassing van overledenen en de afscheidsrituelen die daarbij horen. Daarnaast dient het project inzicht te geven in de uiteindelijke rustplaatsen en doelen voor de as welke beide een rol spelen in het herinneren van een dierbare.

  • PROJECT:

    analysis

  • YEAR:

    start 2013

  • TEAM:

    K. Verhoeven, M. Hutschemakers, V. ValentijnStatistieken

In de hele westerse wereld vindt er een demografische revolutie van vergrijzing plaats, in bijna alle regio’s groeit de oudere generatie in een sneller tempo dan de totale bevolking. De verwachting is dat in 2060 maar liefst 25% van de bevolking 65 jaar of ouder is, waarvan 39% boven de 80 jaar.
Bevolkingsprognoses voor Nederland laten zien dat het aantal sterfgevallen zal stijgen van 137.000 per jaar in 2005 tot meer dan 225.000 in 2050. Dat is een stijging van meer dan 65% terwijl verwacht wordt dat de totale bevolking in Nederland met slechts 4% zal toenemen.  Daarbij komt dat men verwacht dat over 15 jaar tenminste 75% van alle overledenen in Nederland zal kiezen voor een crematie.

Crematoria

Het toenemende aantal sterfgevallen in combinatie met de stijgende voorkeur voor cremeren leiden tot een toename in de vraag naar geschikte faciliteiten.  Om aan deze vraag te voldoen verwacht men in de komende jaren ook nieuwe crematoria in Nederland te moeten realiseren.[4]

Het aandeel crematies in Europa stijgt elk jaar en de verwachting is dat dit de komende jaren nog verder zal toenemen,  daarom zijn wij gestart met een onderzoek naar crematoria in Europa. Het doel hiervan is om de vormgeving en de werking van crematoria in beeld te brengen en daarmee de bestaande praktijk rondom crematie en uitvaart in Nederland en de EU toe te lichten, te vergelijken en ter discussie te stellen.


Het lijkt alsof de meeste crematoria uitsluitend zijn ingericht en ontworpen rondom de functionele aspecten van de verassing van een lichaam. Een economisch gebouw waar de doorstroom van groepen mensen tijdens een uitvaart zo ‘optimaal’ mogelijk moet verlopen.Wat is de invloed van sociale fenomenen en toekomstvisies zoals de steeds meer gepersonifieerde uitvaartwensen op het ontwerp van crematoria.


Bezoek de website voor dit project

Architecture of Ashes


Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het LOGO stimuleringsfonds