Menu

Bewust Wonen Werken Boschveld

ambitieBWWB

Het CPO project Bewust Wonen en Werken Boschveld [BWWB] bestaat uit 25 wooneenheden, al dan niet gecombineerd met werkruimte. Het plan bestaat uit verschillende soorten woningen voor mensen in verschillende levensfases met verschillende behoefte en wensen. De woningen zijn:


  • ecologisch duurzaam: we ontwerpen een goede integratie van natuur, landschap en gebouwde omgeving.
  • biologisch duurzaam: de woningen zijn gezond voor mens en dier, schadelijke invloeden wordt vermeden of tot een minimum gereduceerd.
  • technisch duurzaam: klimaatneutraal of (indien mogelijk) energie leverend;  er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van hernieuwbare en milieuvriendelijke bouwmaterialen en er wordt gestreefd naar zo veel mogelijk gesloten grondstoffen-kringlopen (bouwmateriaal, water, af- val, etc.).
  • financieel duurzaam, dat wil zeggen dat de woningen worden ontworpen en bedacht voor mensen met een diversiteit in economische draagkracht.

De toekomstige bewoners doen zo veel mogelijk mee in de realisatie van dit plan: gezamenlijk ontwikkelen, mee helpen bouwen, en bijvoorbeeld een rol spelen in voorlichting over het project en de uitvoering aan omwonenden en andere geïnteresseerden. Naast woningen is het plan gericht op het realiseren van een gezamenlijke binnentuin met multifunctionele ruimte en ook op het verbeteren van de directe leefomgeving rondom de woningen.

About p3kka

No comments